konfor mekanik
konfor mekanik site mapAna Sayfatürkçeenglishkonfor mekanik telefon0212 347 08 99
ENERJİ KİMLİK BELGESİ
Enerji kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi:
Enerji Kimlik Belgesi; “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasınaenerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için yapılan çalışmalardan biridir.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme çalışmaları ile yeni yapılacak binaların kendi enerjisi üreten verimli binalar olarak tasarlanmasını, mevcut binaların ise enerji üreten verimli bir bina olarak yeniden düzenlenmesini sağlamayı ve böylece enerjide %70’leri aşan bir oranda dışa bağımlı olan Türkiye’nin enerji maliyetlerinin mümkün mertebe azaltılmayı amaçlanmaktadır.

konfor mekanik proje faaliyet alanlarımız faaliyet alanlarımızHavalandırma Tesisatı
faaliyet alanlarımızKlima Tesisatı
faaliyet alanlarımızSoğutma Tesisatı
faaliyet alanlarımızIsıtma Tesisatı
faaliyet alanlarımızIsı Yalıtımı
faaliyet alanlarımızSıhhi Tesisat
faaliyet alanlarımızYangın Tesisatı
faaliyet alanlarımızBuhar Tesisatı
faaliyet alanlarımızDoğalgaz Tesisatı
konfor mekanik klima tesisatıhavalandırma tesisatıDuvar tipi ısıtma sistemlerikonfor mekanik yangın tesisatıkonfor mekanik sihhi tesisat